titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
197

Pripomienka:
Porosil by som či by sa kompetentné orgány nemohli trošku viac povenovať zdevastovanému detskému ihrisku na ulici Tulská. Detské ihrisko sem bolo premiestnené z dôvodu výstavby druhej budovy hotela Viktória a v poriadku bolo len niečo vyše 2 týždňov. Teraz je zdemolované a naše vnúčence sa nemajú kde hrať. A keď sa tan aj hrajú, hrozí nebezpečie úrazu. Ďakujem.

Popis plnenia:
Detské ihrisko na ul. Tulská bolo v mesiaci október 2011 odovzdané Správe športových zariadní mesta Martin. Plánuje sa oprava oplotenia a postupne sa budú odstraňovať poškodené prvky ihriska a zároveň nahrádzať novými v rámci finančných možností.

Dátum plnenia:
2.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky