titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
195

Pripomienka:
K odpovedi na pripomienku č. 175: Mesto nemá kompetencie zasahovať? Nemá ani kompetencie takéto veci oznamovať príslušným úradom, alebo vyzvať vlastníka na zjednanie nápravy? Takže, keď tam niekto vykydne dva kamióny hnoja, "mesto nemá kompetencie zasahovať" nech sa návštevníci národnej knižnice, alebo budovy Masarykovho ústavu kochajú pohľadom aj čuchom. Tak ako je to potom?

Popis plnenia:
Aj napriek tomu, že mesto Martin nemá kompetencie priamo zasiahnuť, nakoľko pozemky nie sú vo vlastníctve mesta, situáciu sa budeme snažiť vyriešiť, v rámci našich finančných možností, a to prostredníctvom aktivačných zamestnancov mesta Martin.

Dátum plnenia:
2.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky