titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
194

Pripomienka:
Rád by som dostal odpoveď na tieto otázky. Kto vydal stavebné povolenie na výstavbu oplotenia nachádzajúceho sa na Ul. Tajovského pri úrade práce ÚPSVaR. Oplotenie nie je postavené v súlade so stavebnými normami (prekážka pre zrakovo postihnutých), je postavené na pozemku mesta (čiže ak mesto nevyydalo povolenie, jedná sa o trestný čin nepovolenej stavby na cudzom pozemku, od 2:9. 2011), prečo majú vozidlá ÚPSVaR vyhradené parkovanie na uvedenom mieste?(mesto im prenajalo pozemok?), veď parkovisko dali vybudovať poslanci výboru mestskej časti Stred pre občanov mesta, nie pre zamestnancov ÚPSVaR. Rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ na Ul. Hviezdoslavova nemajú kde zaparkovať svoje vozidlá, nakoľko na Ul. Tajovského je to dopravným značením zakázané. Prajem krásny deň a vopred ďakujem za odpoveď.

Popis plnenia:
Ďakujeme za upozornenie a zároveň Vás prosíme o upresnenie resp. doplnenie informácií - fotodokumentáciu daného miesta, aby sme presne vedeli určiť, o ktorú parcelu ide. Ďalej budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy. Momentálne preverujeme Vami spomínané parkovanie na ul. Tajovského resp. dopravné značenie a jeho oprávnenosť. Zároveň rušíme zákaz zastavenia na ul. Tajovského , ktorý neplatil pre obyvateľov ul. Tajovského. Na ul. Tajovského bude umožnené parkovanie všetkým občanom mesta Martin.

Dátum plnenia:
2.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky