titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
191

Pripomienka:
Chcel by som sa opýtať, ako rozhodli poslanci Výboru mestskej časti Ľadoveň o oprave lavičiek po obhliadke /pripomienka č. 174/. Ďakujem.

Popis plnenia:
Oprava lavičiek na ul. Kronera 1,2,3,4,5,6 bude uskutočnená do 20.11.2011.

Dátum plnenia:
11.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky