titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
190

Pripomienka:
Dobrý deň chcem poprosiť či by nebolo možne aby mestská polícia vykonávala kontroly cyklistikou medzi priekopou a fatrou od 5:15 do 7:45 hod. cez pracovný deň nakoľko tam jazdia neosvetlený a nemajú žiadne reflexné prvky na sebe je to dost nebezpečné a hlavne riskantné , netreba aby tam niekto prišiel o život !!! ďakujem

Popis plnenia:
Vaša pripomienka bola odoslaná na posúdenie Mestskej polícii mesta Martin, ktorá sa bude danej problematike venovať v rámci svojich kompetencií. Je to však Policajný zbor, ktorý okrem plnenia iných úloh dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení.

Dátum plnenia:
2.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky