titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
187

Pripomienka:
Krytý chodník z druhej strany bytového domu Zvolenská 21...je neskutočne špinavý.Jediná prevádzka,ktorá upratuje a zametá,dokonca aj steny umýva je lekáreň. Ostatné,ako keby tam neboli, dokonca sa na ne vylieva voda z vnútorného upratovania. Je taký predpis,že chodníky upratuje ten, v blízkosti koho sa tento nachádza.Teda, či je to majiteľ bytového domu alebo obchodnej či inej prevádzky.Už bývam na Severe 11 rokov a nikoho iného okrem pracovníčok lekárne som chodník nevidela čistiť. A to máme šťastie, že tam nenasneží.Najmä teraz,keď sa rekonštruuje park ,tak ako by sa tam všetok prach tam koncentroval.

Popis plnenia:
V zmysle ods.2 §9 zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách "správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť." Z citovanej legislatívy vyplýva, že závady schodnosti chodníkov, ktoré uvádzate, sú povinní odstrániť vlastníci resp. užívatelia priľahlých nehnuteľností. Uvedenú situáciu riešia príslušníci MsP v rámci pravidelnej hliadkovej činnosti resp. na priamy podnet od občana. Ďakujeme za podnet.

Dátum plnenia:
28.10.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky