titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
182

Pripomienka:
Prosím Vás, mohli by ste mi pomocť pri obstrihaní stromov pri hlavnej ceste na Strane? Jedná sa o lipy,ktoré sú už prerastene a treba ich preriediť a "zmenšiť"a to z dovodu,že cez ne nesvietia večer pouličné lampy a konáre oblamujú autá... Ďakujem.

Popis plnenia:
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 492/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody majetku.

Dátum plnenia:
11.10.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky