titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
175

Pripomienka:
..Chyba zapisnica z rokovania VMČ Ľadoveň z 19.9.2011.

Popis plnenia:
Zápisnica VMČ Ľadoveň zo dňa 19.9.2011 je zverejnená na oficiálnej stránke mesta Martin www.martin.sk v sekcii mestské zastupiteľstvo - mestské časti. Ďakujeme za upozornenie.

Dátum plnenia:
10.10.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky