titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
174

Pripomienka:
Pri prechádzke chodníkom od Národnej knižnice popod byvalú zdravotnú školu som bol zhrozený v akom stave je zeleň a stromy.Mesto Martin platí nemale peniaze spoločnosti Brantner za udržiavanie zelene a oni si neplnia záväzky. Treba s tým niečo robiť. Ďakujem

Popis plnenia:
Vami spomínané pozemky nie sú vo vlastníctve mesta Martin, ale v rukách súkromných vlastníkov. Mesto Martin preto nemá kompetencie zasahovať.

Dátum plnenia:
10.10.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky