titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
172

Pripomienka:
Dobrý deň,
1. Rada by som upozornila na nefunkčnosť cestného zrkadla pri hlavnom vchode Národného cintorína. Pri pohľade doň vodič vidí predovšetkým tuju, ktorá ktyje výhľad na cestu do Dražkoviec a stáva sa tak rizikovým úsekom.
2. Ako druhé by som rada upozornila aj na to, že ku vchodu Národného cintorína NEVEDIE zebra. Prejsť na druhú stranu ku vchodu je skúška odvahy aj pre mladého človeka a nieto ešte pre dôchodcu...

Popis plnenia:
Správcom danej cesty je Žilinský samosprávny kraj. Vaša pripomienka je odoslaná riaditeľovi Slovenskej správy ciest v Martine. Ďakujeme za podnet.

Dátum plnenia:
28.9.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky