titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
171

Pripomienka:
Dobrý deň, na otázku kedy bude robená rekonštrukcia chodníkov na ul. Na Bystričku ste uviedli, citujem: "Hodnota úpravy chodníkov v danej lokalite je cca 100tisíc EUR. Ide o finančne veľmi náročnú záležitosť. Súčasne je potrebná rekonštrukcia verejného osvetlenia a výrub stromov. Mesto Martin sa snaží situáciu riešiť za účelom skvalitnenie života občanov a preto momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber stavebných prác. Realizácia je však podmienená vyčlenením finančných prostriedkov." Nikde na mestských stránkach ani na e-aukciách som však nenašiel informáciu o prebiehajúcom verejnom obstarávaní. Ako to teda je?

Popis plnenia:
Verejné obstarávanie na výber stavebných prác sa momentálne pripravuje. Realizácia je však závislá od vyčlenenia finančných prostriedkov.

Dátum plnenia:
28.9.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky