titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
165

Pripomienka:
Dobrý deň, mám jeden návrh. V meste a okolí sa koná veľa zaujímavých akcií, ale človek sa takmer nemá odkiaľ o nich dozvedieť. Ja by som navrhovala možno nejaké informačné tabule, kde by sa umiestňovali informácie o pripravovaných podujatiach nášho mesta a okolitých miest a dedín, aby sa človek o nich nedozvedel "po funuse" z Markízy alebo z Martinska. Nemám pri tom na mysli informácie umiestňované len v centre mesta. Ďakujem

Popis plnenia:
Mesto Martin v rámci informovanosti občanov zverejňuje informácie o podujatiach, akciách nielen na oficiálnej internetovej stránke mesta Martin www.martin.sk, príp. www.transparentnemesto.sk, ale aj prostredníctvom informačných tabúľ. V lokalitách mesta je osadených spolu 15 kusov informačných panelov a to nasledovne: Jesenského ul. - pred zastávkou diaľkových liniek SAD; Novákova ul. - žel. stanica, oproti zastávke; Ul. osloboditeľov; Bernolákova ul. - pri tržnici a bufete; Jesenského ul. - zastávka diaľ. liniek SAD pri tržnici; Jilemnického ul. - pred zákazom zastavenia; Vajanského nám. - chodník od Fixu k DO Strojár; Jilemnického ul. - smer Košúty pri potravinách; Ľadoveň - medzi svet. tabuľou a novinovým stánkom; Bernolákova ul. - tržnica pri zastávke MHD; Daxnerova - Novákova ul. - na rohu smerom k stanici; križovatka Kmeťa/Mudroňa; Vajanského nám. - pri Fixe; Alexandrovova - Ľadoveň - pri stánku oproti MHD zastávke; Jilemnického (BETTY) - pri zel. ostovčeku na pešom ťahu.

Dátum plnenia:
11.10.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky