titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
161

Pripomienka:
Kruhový objazd - križovatka zo Sučian smer Martin je veľmi zarastená burinou. Nie je to vizitka mesta. Plánuje sa úprava kruhového objazdu? Už nie je ani prehľadná vzhľadom k výške buriny.V iných mestách som sa stretla s upravenými kruhovými križovatkami. Nemôžu pomôcť s úpravou nezamestnaní? Smer na Tatry nepôsobi príťažlivo ani pre zahraničných turistov.

Popis plnenia:
Cesta, ktorú spomínate je štátna t.j. je v správe Žilinského samosprávneho kraja. Mesto nemá kompetencie zasahovať do riadenie VUC.

Dátum plnenia:
8.8.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky