titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
160

Pripomienka:
Čitala som komentár k jednej pripomienke ohladom kosenia trávnych porastov pri plavárni. Uvedená odpoved ma vôbec neuspokojila. Bývam v Košutoch II a plocha pod mojimi oknami je jedna veľká džungľa, bývam tu už od roku 1983 a nepamätám sa že by udržba verejnej zelene bola v takomto hroznom stave. Všetka tráva momentálne kvitne, to že som alergička nejdem ani spomínať lebo zjavne to nie je dôležité, ale vyzera to tu v okoli strašne. To iste plati aj o luke pred benzínovou pumpou Shell. Sídlisko bolo pokosene cca pre 3 týždňami ale pri týchto daždoch je tráva už aj na sídlisku vysoká. Avšak plocha medzi Alexyho ul. a Shellkou pokosená vtedy vôbec nebola. Žiadam vás o informáciu kedy bude zjednaná náprava a či vôbec. Ďakujem

Popis plnenia:
Mesto Martin má pre rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky na vykonanie troch kosieb. Prvá kosba bola zahájená v mesiaci apríl 2011. Do konca mesiaca júl boli vykonané dve kosby. Plocha od benzínového čerpadla Shell je počas roka kosená trikrát tak, ako ostatné plochy verejnej zelene. Chápeme, že počet troch kosieb na výmeru mesta je málo. Za súčasného vedenia mesta bol zvýšený počet kosieb na štyri. V tomto roku sú finančné zdroje v mestskom rozpočte obmedzené a zostávajú už iba na jednu kosbu.

Dátum plnenia:
18.8.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky