titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
158

Pripomienka:
V prvom rade musím pochváliť a poďakovať sa, že mesto zabezpečuje a vykonáva opravy chodníkov výmenou starého a zničeného betónu za asfalt, ale chcem sa opýtať prečo sa nevymieňa všetko čo bolo označené za výmenu. Príklad:(za obytným domom A.Stodolu 13-23 začiatok chodníka smerom do kocky ku ihrisku po lampu kde je označené zákaz vodenia psov) zhodou okolnosti som minulý rok aj tohto roku bol pri tom ako pracovníci označujú a zapisujú miesta ktoré treba vyfrézovať a položiť nový asfalt, dvakrát bolo označené miesto (minulý rok a aj tento rok) a predsa sa výmena nevykonala. Ďakujem za odpoveď.

Popis plnenia:
Pri rekonštrukciách chodníkov v Záturčí sa označovali časti chodníkov, ktoré je potrebné opraviť. Opravy jednotlivých častí, boli zoradené do zoznamu podľa rozsahu a nebezpečnosti poškodenia. V roku 2010 a 2011 boli opravené len časti chodníkov s najvyššou prioritou . Rekonštrukcia prebieha pod vedením Výboru mestskej časti Záturčie, ktorý má v pláne dokončiť rekonštrukciu označených miest do konca augusta 2011.

Dátum plnenia:
22.7.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky