titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
155

Pripomienka:
Ja síce bývam na severe, ale často chodím po chodníku vedľa štadióna po krytú plaváreň - Novomestského ul. - a konáre zo stromov popri plote štadióna sú tak nízko, že je problém tade chodiť. Nedá sa s tým niečo robiť? Ďakujem.

Popis plnenia:
Vo Vami uvedenom areáli boli vykonané obhliadky zo strany mesta Martin. Nakoľko daný areál je v konkurznej podstate, bol oslovený správca konkurznej podstaty a vyzvaný na orezávku konárov naposledy dňa 14.7.2011, pričom bol z jeho strany daný prísľub, že orezávka bude vykonaná v najbližších dňoch t.j. v 29. týždni. Ďakujeme za podnet.

Dátum plnenia:
18.7.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky