titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
153

Pripomienka:
Dobrý deň sme firma vykonávajúca kosenie a úpravu zelene . Chcel by som sa opýtať kedy bude vyhlásené verejné obstarávanie na kosenie a úpravy zelene v meste Martin ?

Popis plnenia:
Verejné obstarávanie, kde predmetom, okrem iného, bola aj kosba trávy, bolo uskutočnené v roku 2008 a zároveň zverejnené v európskom vestníku. Výsledkom bolo uzavretie zmluvy so spoločnosťou Brantner Fatra, ktorá ponúkla mestu najvýhodnejšie podmienky. Zmluva je ešte stále účinná.

Dátum plnenia:
22.6.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky