titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
152

Pripomienka:
Križovatka ulice Aurela Stodolu a vjazdu k vojenskej bytovke. Parkovanie auta na križovatke tvaru T oproti priechodu pre chodcov, obmedzovanie chodcov a výhľadu v križovatke. Bolo to riešené cca. pred 2 rokmi, obhliadka zo strany zástupcov mesta bola vykonaná a jej výsledok je nulový. Chcel by som vedieť, kedy a ako bude uvedený problém vyriešený.


Popis plnenia:
Mesto v minulosti, naposledy v mesiaci júl 2011, vykonalo obhliadku uvedeného napojenia z dôvodu potrebnej rekonštrukcie komunikácie a vykonania konštrukčnej úpravy napojenia tejto komunikácie na ulicu A. Stodolu. Potrebné úpravy by mali byť vykonané do konca roka 2011. Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky má v kompetencii Policajný zbor Slovenskej republiky. V prípade, že máte vedomosť o porušovaní zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, je potrebné obrátiť sa na príslušný policajný zbor.

Dátum plnenia:
18.7.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky