titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
150

Pripomienka:
Dobrý deň. Bývam na ul.Timravy 3. Pred bytovým domom rastú lipy a sú už také obrovské, že nedovoľujú slnku preniknúť do bytu,spôsobujú tmu v byte(obzvlášť počas zamračenej oblohy), byt je chladný, drží sa vlhkosť, steny domu sa dostatočne nevyhrejú.Okná sú orientované do ulice, lipy sú priamo pred nimi.Bývam navyše na prízemí. Navrhovala by som jeden zo stromov odstrániť, aby došlo k zlepšeniu bývania. Prosím o reakciu kompetentných na uvedený problém. Podobný problém sa zrejme riešil aj pred bytovkami na Gorkého ulici, stromy ktoré tienili sú odstránené.S pozdravom Ing.Budiská

Popis plnenia:
V dňoch 23.6.2011 a opakovane 11.7.2011 bola vykonaná obhliadka miesta rastu líp na ulici Timravy. Lipy rastú z východnej strany domu vo vzdialenosti cca 8 m od múru domu. Jedná sa o zdravé jedince bez náznakov hubovitých chorôb, živočíšnych škodcov, bez dutín v kmeňoch. Koruny sú zdravé a súmerné, typické pre daný druh drevín. Nakoľko rastú v línii môžu spôsobovať mierne zatienenie obývacích miestností bytu, no však nie natoľko aby museli byť do drevín vykonané radikálne zásahy. V odpoludňajších hodinách slnečný svit prechádza na západnú stranu domu odkiaľ nie sú žiadne prekážky pri prieniku slnečného svetla. Na základe vonkajšej obhliadky možno konštatovať, že z dôvodu dostatočnej vzdialenosti rastu drevín od bytového domu nie je predpoklad výskytu nevhodných hygienických podmienok vo Vašich bytových priestoroch. Avšak, je možné podať žiadosť o výrub drevín, ktorá bude ďalej posúdená v zmysle platnej legislatívy. Formulár žiadosti nájdete na web stránke mesta Martin www.martin.sk.

Dátum plnenia:
12.7.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky