titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
147

Pripomienka:
Ja by som len chcela upozorniť na neosvetlenú cestu okolo ZŤS, není jednoduché tadiaľ chodiť po tme a po tom malom zarastenom chodníku. Tri fungujúce lampy by sa tam "aspoň" zišli. Možno keby nebola MHD taká predražená, tak by som chodila ňou a žiadny problém by nebol . ďakujem za odpoveď

Popis plnenia:
Cesta spolu s verejným osvetlením popri bývalých Strojárňach bola vybudovaná bývalými ZŤS a momentálne je v užívaní mesta Martin.Obnova verejného osvetlenia vyžaduje nákladné finančné investície, preto je možné ju vykonať v priebehu viacerých rokov. Mesto Martin po doriešení vlastníckych vzťahov začne s postupnou rekonštrukciou predmetného verejného osvetlenia. Ďakujeme za podnet!

Dátum plnenia:
11.7.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky