titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
146

Pripomienka:
Dobrý deň!
Chcem sa opýtať, či je potrebné na vypustenie 10 balónov šťastia na území mesta dáke povolenie.
Ďakujem.

Popis plnenia:
Zo strany mesta Martin nie je daná žiadna ohlasovacia povinnosť. Je však potrebné podať oznámenie kedy a kde sa budú balóny vypúšťať a to na Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine.

Dátum plnenia:
8.6.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky