titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
144

Pripomienka:
Minulý rok bolo zriadené detské ihrisko- pieskovisko, hojdačky,.. na ul. M. Dullu, ale žiaľ odbudlo značenie pre psíčkarov so zákazom venčenia psa na danej ploche. Myslím si, že na okolí je veľa priestoru, kde sa môžu psy zdržiavať a robiť svoje potreby a je veľmi zlé, keď deťom berieme aj tie veľmi malé- čisté priestory na hranie.Žiaľ aj zo strany mestskej polície tu chýba ochota kontrol...nenadraďujme zvieratá nad deti, pretože potom len ťažko budeme od nich chcieť, aby ich netýrali, keď budú väčšie..

Popis plnenia:
Tabuľky so zákazom vstupu pre psov na uvedené detské ihrisko medzi Volgogradskou a Dullovou ulicou boli nainštalované 1.6.2011. V prípade zaregistrovania nedovoleného odstránenia tabuliek je potrebné kontaktovať zamestnanca MsU Martin na telefónnom čísle 0903 512030, ktorý tabuľky opätovne nainštaluje

Dátum plnenia:
6.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky