titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
141

Pripomienka:
Pred naším domov a hlavne vchodom je veľký problém s parkovaním. Viem, že tieto problémy sú skoro všade, ale mňa by zaujímalo, ako je možné, že ľudia, ktorí v našom vchode (dome) ani nebývajú, majú rezervované parkovacie miesta. Chápem, že keď nemajú kde odparkovať, odparkujú aj pred iným domom, ale rezervovať tam pre nich miesta je podľa mňa choré. Alebo ide len o to, vyzbierať čo najviac peňazí za parkovanie a je jedno, kde kto býva, hlavne, že platí???

Popis plnenia:
Vyhradzovanie parkovacích miest je realizované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého Mesto Martin určí jedno vyhradené parkovacie miesto pre jednu bytovú jednotku, maximálne v rozsahu 50% z celkového počtu parkovacích miest pri obytných domoch, pričom finančné prostriedky získané z tohto prenájmu zostávajú v príslušnej mestskej časti a budú ďalej použité na výstavbu nových parkovacích miest. Ak je k dispozícii informácia, že niektoré parkovacie miesto bolo pridelené nenáležite a v rozpore s uvedeným VZN, bolo by vhodné pre ďalšie riešenie uvedené konkretizovať a zaslať na MsU Martin. Zodpovední zamestnanci mesta postup pridelenia parkovacieho miesta preveria.

Dátum plnenia:
6.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky