titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
139

Pripomienka:
Dobrý deň, moja pripomienka sa týka smetnej nádoby na zastávke MHD Dolné Záturčie, sídlisko (konečná), smer centrum. Smetná nádoba je poškodená / vnútorná nádoba je zdvihnutá, takže nie je možné do nej nič vhodiť, ako je možné vidieť na priloženej fotografii. Kvôli tomuto nedostatku občania hádžu odpadky na nádobu / okolo a na zastávke je neporiadok. Zrejme nejde len o jednorazové zle vloženie vnútornej nádoby, pretože tento stav si všímam už dlhšiu dobu. Ako možné riešenie okrem opravy navrhujem odstrániť vrchný kryt, aby sa nádoba dala používať - podobne je to na zastávke oproti, aj keď to je zrejme dielo vandalov. Ďakujem za vyriešenie.

Popis plnenia:
Celkové riešenie umiestnenia malých smetných nádob v MČ Záturčie bude riešené v 24. týždni. Realizovaná bude, okrem iného, aj výmena poškodených malých smetných nádob. Ďakujeme za upozornenie.

Dátum plnenia:
6.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky