titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
133

Pripomienka:
Po prečítaní zápisu z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/NP/2011, kde výberová komisia sa strela dňa 9.02.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov, som zistil, že tento bol spracovaný Ing. Zajacom už 9.01.2011, tak podľa mňa už dopredu bolo rozhodnuté, kto dostane uvedené priestory, alebo sa mýlim? Ďakujem za odpoveď

Popis plnenia:
Komisia zasadala dňa 9.2.2011, kedy bol vyhotovený aj zápis. Dátum 9.1.2011 je chybný preklep, za ktorý sa ospravedlňujeme. Nie je možné, aby bolo dopredu rozhodnuté, kto vyhrá, nakoľko materiály sa zverejňujú už 15 dní pred zasadnutím komisie. Preto nepripadá do úvahy, že zápis bol pripravení vopred. Za chybu sa ospravedlňujeme!

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky