titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
132

Pripomienka:
Musím opätovne napísať svoju pripomienku, ktorú som odoslal asi 22.3.2011, ale nezobrazila sa v evidencii pripomienok ( po vyplnení súčtu mi napísalo niečo v tom zmysle, že pripomienka bola zaevidovaná). 1. Prečo nie je vybudovaný bezbariérový prechod z chodníka z ul. Jahodnícka na ul. Jesenského cez ul. Alexandrova? Je tam semafor pre chodcov a je to pokračovanie pruhu pre cyklistov a choscov ( označené vodorovným dopravným značením ). Aj keď musím pochváliť systém vybudovaných bezbariérových prechodov, zdá sa mi, že sa už dosť dlho v spomínanej lokalite nič nezlepšilo! 2. Plánuje sa so stavebnými úpravami prechodov na bezbariérové? Ak áno, tak kedy? 3. Kto je na MÚ za tieto úpravy zodpovedný?

Popis plnenia:
Bezbariérové prechody Mesto Martin realizuje na základe pripomienok občanov a požiadaviek poslancov príslušnej mestskej časti v rámci svojich finančných možností. V minulom roku Mesto Martin realizovalo (okrem iných) tri bezbariérové prechody na vedľajšej frekventovanejšej križovatke ulíc N. Hejnej a J. Kráľa, teda pred školou Jahodnícka. Táto realizácia prebehla na základe požiadaviek občanov a poslancov mestskej časti Ľadoveň a bola pre svoju dôležitosť uprednostnená pred križovatkou N. Hejnej/Jesenského/Jahodnícka. Vyššie uvedenú požiadavku zaradíme do plánu na nasledujúce obdobie a informujeme o nej poslancov mestskej časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany. Za úpravy a opravy chodníkov je zodpovedný odbor komunálnych služieb MsU Martin, konkrétne referent výstavby a údržby mestských komunikácií

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky