titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
130

Pripomienka:
Ja mam len jednu pripomienku, skuste sa prejst po Severe a spočítajte si koše na odpadky, to chcete aby psíčkari po svojich psoch upratovali a stava sa že s plným sáčkom idem po Severe aj 15 minut a nie je to kam hodit a to mi pán poslanec Zuberec slubil nápravu, aj cesta rovnobežne s dopravným ihriskom - na Kozmonautov - denne tam prejdu desiatky psíčkarov aj deti z Dubčekovej základnej školy a dopadkové koše sú len na dopravnom, kde mi psíčkari mame tabuľou vstup zakázaní, previdelne to kontroluje aj mestská polícia a košov nikde. Ked chcete mať poriadok v meste postarajte sa konečne aj o tento problem, nie nás iba pokutovať a sankcionovať........

Popis plnenia:
V roku 2011 mesto Martin disponuje obmedzenými finančnými prostriedkami. Na nákup nových smetných košov je vyčlenených len 3 265 € čo je, žiaľ, nepostačujúce. Z uvedeného rozpočtu budú zakúpené nové koše, ktoré nahradia už existujúce, ale neopraviteľné. Pokiaľ by v priebehu roka 2011 boli navýšené finančné prostriedky na nákup nových košov, tieto budú nainštalované v predmetnej lokalite.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky