titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
126

Pripomienka:
Dobry den,
preco sa vypilovali stromy na ul. Bjornsonova, taktiez nizsie pod plavarnou oproti tenisovym kurtom a za intrnatom na malej hore? Treba si uvedomit, ze takymto postupnim vypylovam tu za 30 rokov nebudu stromy.
Ku stranke: v rozhovore s primatorom mesta o zmenach by som pridal viac odstavcov, zle sa to cita.

Popis plnenia:
Výrub drevín na Björnsonovej ulici bol vykonaný na základe žiadosti fyzickej osoby zo dňa 15.11.2010. Výrub stromov resp. krov oproti tenisovým kurtom na súkromnom pozemku bol realizovaný v presne nezistenom čase. Jednalo sa o výrub náletových drevín poškodzujúcich budovu, pričom sa nejedná sa o výrub, ktorý podlieha povoľovaciemu konaniu podľa platnej legislatívy. Mesto Martin nemá informácie o výrube drevín na pozemkoch za internátom na Malej hore, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Ide o výrub stromov, na ktoré nebolo vydané rozhodnutie, pôvodca je neznámy a uvedená vec je odstúpená na ďalšie riešenie MsP Martin. V zmysle 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je pri výrube drevín uložená povinnosť žiadateľovi zabezpečiť náhradnú výsadbu, čo mesto Martin v plnej miere rešpektuje.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky