titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
124

Pripomienka:
Dobrý deň, chcem sa spýtať na zabezpečenie výkupu zberového papiera v meste. Nakoľko mesto zakázalo činnosť žilinskej firme, očakával som, že adekvátne zabezpečí výkup cez firmu Brantner. Ak sa dobre pamätám,pôvodne mal Branter vykupovať papier štvrťročne. Od novembra 2010 (ak sa dobre pamätám) na našej ulici Petrikovicha 10 však výkup nebol. Haromongram výkupu na tento rok Brantner ani mesto nezverejnili. Zberový papier,ktorý poctivo separujeme nám už v pivnici prerastá cez hlavu a zrejme budeme nútení ho vyhodiť do smetí. Takto si mesto predstavuje službu občanom? Myšlienka vykupovať starý papier za symbolickú cenu sa mi veľmi pozdávala a motivovala mnohých, aj mňa. Zdá sa ale, že takto sa snažíte len nás donútiť papier hádzať do separovacích nádob bezodplatne, lebo Brantner ho od nás nevykúpil. Prečo teda mesto neponechalo poskytovanie výkupu niekomu, kto o to mal záujem? Som sklamaný a vnímam to ako podvod, ktorým ste odrovnali žilinského konkurenta pod zámienkou poskytovania rovnakej služby martinskou firmou. Skutočnosť je ale taká, že Brantner má monopol na výkup papiera a keďže ho nevykonáva, získava ten papier zadarmo zo separovacích nádob. Takto som si teda transparentné mesto nepredstavoval... S pozdravom Ján Bosík

Popis plnenia:
Firma Brantner Fatra vykonáva výkup štvrťročne. V roku 2010 bol výkup realizovaný v mestskej časti Ľadoveň štyrikrát, naposledy v mesiaci december. V tomto roku v lokalite, kde bývate bol výkup realizovaný v 13. týždni, pričom obyvatelia sú o výkupe informovaní vopred formou vývesných letáčikov na vchodových dverách. V zmysle platnej legislatívy je možné vykonávať zber, odvoz a likvidáciu odpadu len na základe zmluvy s obcou /mestom/. Vami uvádzaná žilinská firma uvedené nevykonala a preto uvedený problém bol riešený plne v súlade s platnou legislatívou. Interval zberu však zostal zachovaný, podmienky sú totožné.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky