titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
123

Pripomienka:
Dňa 21. februára 2011 náčelník MsP Martin nariadil výcvik sebaobrany, ktorý bol pre určených príslušníkov MsP povinný. Povereným pre riadenie tohto výcviku bol veliteľ zásahovej jednotky, ktorý zúčastneným príslušníkom nariadil cvičenie, kopy sebaobrany do oblasti brucha, ktoré aj sám vykonával na príslušníkoch MsP, ktorí boli prítomní na výcviku. Vplyvom tohto nariadeného cvičenia došlo k poraneniu jedného príslušníka MsP, ktorý o udalosti informoval náčelníka MsP JUDr. Jozefa Ťapaja.
Chcem vedieť, akú odbornú spôsobilosť pre vedenie výcviku sebaobrany má veliteľ zásahovej jednotky.


Popis plnenia:
Dňa 21. 02. 2011 bolo plánované riadne zamestnanie výcviku sebaobrany, ktoré viedol veliteľ ZJ. Ku žiadnemu úrazu nedošlo. VZJ je absolventom PF, UMB v Banskej Bystrici, kde absolvoval magisterské štúdium v aprobácii telesná – etická výchova, pričom má absolvovanú skúšku aj z predmetu „úpolové cvičenia.“ Na uvedenom zamestnaní nebolo námetom cvičenia „kopy sebaobrany“.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky