titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
121

Pripomienka:
Ešte na jeseň roku 2010 organizácia TURVOD rozkopala terén na ulici Žingorovej v Martine za účelom opravy(výmeny) vodovodného potrubia. Je to od križovatky s ulicou Nešporova a vyššie. Konkrétne na tejto križovatke Turvod výkop len zasypali hlinou a neskôr štrkom, ale ju nezaasfaltovali. Teraz sa z tohoto výkopu vymieľa štrk, ktorý je roztrúsený po celej križovatke Nešporova/Žingorova a jamy sa prehlbujú. Nemal náhodou Turvod za povinnnosť pri stavebnom povolení uviesť vozovku do pôvodného stavu? Keby som to spravil ja ako súkromne už by som mal na krku pokutu - oni nemajú?

Popis plnenia:
Rozhodnutím Dopr. 131/15397/2010/Ko zo dňa 10.8.2010 bola povolená rozkopávka na ul. V.Žingora, M. Poláka , Tulská , generála Svobodu , Slovanská , R.Viesta a L.Frimela pre firmu Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Martin . Termín spätnej úpravy je v uvedený v rozhodnutí a vzhľadom na rozsah prác bol stanovený do 31.5.2011 . V súčasnej dobe, pri vhodných klimatických podmienkach a po upadnutí zeminy cez zimu, začína dodávateľská firma pracovať na úprave cestných poškodení , pričom do konca mesiaca apríl 2011 budú ukončené práce aj na oprave chodníkov . Upadnuté miesta boli priebežne dosýpané.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky