titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
120

Pripomienka:
Prečo zahusťujeme statickú dopravu na Starej Ladovni ?
Riešime problem s parkovaním na sídlisku presunutím medzi RD. Alebo pomáhame niekomu konkrétnemu čo si chce ušetriť trochu svojich nákladov a času - možno tomu, čo už netrpezlivo vyjazdil zablatené kolaje cez zelenú plochu medzi sídliskom a starými domami...
Ak treba foto pošlem, ale minimálne ludia čo bývajú v bytovke Mú tamtadial denodenne chodia...

Popis plnenia:
Nárast dopravných prostriedkov v mestách a s tým súvisiaci problém zahusťovania statickej dopravy je celosvetový problém. V minulosti sa pri výstavbe miest žiaľ nepočítalo s tak veľkým nárastom počtu vozidiel a preto komunikácie ani parkoviská nie sú momentálne pripravené pre počet vozidiel, ktorý sa na nich ocitol. Mesto Martin sa rozhodlo riešiť tento problém budovaním parkovísk na teréne. Pretože množstvo finančných prostriedkov mestského rozpočtu neumožňuje naraz vybudovať potrebné množstvo parkovísk, mesto umožňuje podľa vzoru systému parkovania v okolitých štátoch, občanom, ktorí o to majú záujem, aby si parkovacie miesto prenajali. Do doby, než sa vybuduje dostatok parkovacích miest, občania budú využívať na parkovanie aj miesta na komunikáciach a to všade tam, kde im to zákon dovoľuje. V prípade, že vozidlá však príslušný zákon porušujú (parkovanie na tráve, na chodníkoch, kde sú obmedzovaní chodci,...) mesto prostredníctvom mestskej polície takýchto vodičov sankcionuje. V prípade, že občan zaregistruje, že dochádza k porušovaniu zákona (vozidlá prechádzajú cez trávnik, prípadne na ňom parkujú) bolo by dobré, keby na to upozornil prislušníkov mestskej polície, ktorí takémuto porušovaniu zákona zabránia.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky