titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
119

Pripomienka:
1./ Bolo by možné prijať VZN o úpravách zelene, ktorá presahuje hranice z pozemkov jednotlivých vlastníkov a znižuje priechodnosť chodníkov v správe mesta? Napr.: Od vybudovania nového chodníka medzi Záturčím a Podhájom sa šírka chodníka vo vegetačnom období v niektorých miestach zúžila z cca 2m na 0,5m. Už som tam bol aj svedkom konfliktu medzi chodcom a oteckom s detským kočiarikom.
2./ Bolo by zo strany mesta ovplyvniť linkovanie spojov MHD tak, aby sa z Podhája /Záturčia/ dalo lepšie dostať na cintorín K-H (linka č. 33). Buď je ich málo, alebo medzi cestou tam a späť je veľmi krátka doba. BUS by mohol jazdiť napr. i tak, že hore by išiel ako 33, naspäť ako 23 a po nejakej vhodnej dobe zase hore ako 23 a naspäť ako 33.

Popis plnenia:
Upozornenie na úpravu drevín zasahujúcich zo súkromných pozemkov na verejné priestranstvá bola riešená písomne každému vlastníkovi pozemku doporučenou listovou zásielkou vo februári 2011. Upozornení vlastníci na písomné upozornenie reagovali, niektorí stromy opílili a niektorí požiadali a vykonali výrub drevín zasahujúcich do chodníka na Ul. Záturčianskej. Spoje MHD má v kompetencii SAD Martin. Pre efektívne a rýchle riešenie Vašej pripomienky, by sme Vám odporučili obrátiť sa priamo na SAD. Ďakujeme za podnety.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky