titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
118

Pripomienka:
Milá odpovedateľka,

žiaľ nemôžem reagovať na Vašu odpoveď inak, než:
1. pýtal som sa kde nájdem o plánovanej výstavbe Tesca na Ľadovni. Vaša odpoveď – veškerá žádná. A takáto je žiaľ v mnohých Vašich odpovediach. Omáčky okolo a nič konkrétne.
2. k môjmu bodu P.S. ste sa však rozpísali statočne. Tomu sa hovorí transparentná odpoveď. Asi som trafil klinec po hlavičke. Dovoľte mi k tejto odpovedi pár dotazov.

a) „obchodné stredisko Tesco bude stáť na pozemkoch, ktoré nie sú určené na žiadne športové či kultúrne vyžitie občanov.“ Čiže mesto uprednostňuje konzumný spôsob života svojich občanov a vyťahovanie peňazí z peňaženiek namiesto toho aby podporil šport a kultúru občanov. To, že sa nemajú deti kde hrať, to mesto nezaujíma. Namiesto investície do poriadneho detského ihriska na úrovni sa urobí len rekonštrukcia systémom „len aby bolo“ (ulica Kronerova) alebo sa zalepia oči výstavbou umelého ihriska (ulica Ševčenkova). Naozaj skvelé! A to sme bojovali o titul Centrum kultúry.

b) „o vybudovanie ktorého žiadajú už niekoľko rokov občania sídliska“. A na to ste ako prišli? Urobili ste nejaký preukázateľný prieskum, ako to bolo v prípade rekonštrukcie alebo zrušenia pergol alebo je to opäť systém JPP – jedna pani povedala a alibizmus v podobe „ľudia o tom hovoria a veľmi to chcú“?. Nemôžem uprieť, že o poriadny obchod stoja všetci Ľadoveňčania, pretože sú tu tri, ktoré žiaľ nemajú takú úroveň ako by sme chceli. Ale nemyslím si, že je vhodné aby sa tu a na „neurčených miestach na šport a kultúru“ budovali ďalšie obchodné centrá. Pretože určite predpokladám správne, že pri Tescu to neskončí. Pýtal sa nás niekto, občanov Ľadovne či súhlasíme s výstavbou na mieste, o ktorom rozhodlo pár úradníkov tzv. výbor mestskej časti?

c) „pri výstavbe centra budú rekonštruované chodníky Nade Hejnej a osvetlenie odbočky“. Dosť slabá náplasť za to, že sa tu enormne zvýšia exhaláty z automobilovej turistiky a najmä kamiónovej dopravy za účelom zásobovania. Kruci, vážite si Vy vôbec prírodu a to, že sme mesto v najkrajšej časti Slovenska. Mám silné pochybnosti, že áno. A nehovorím už o tom, že zdravie detí je Vám tiež úplne ukradnuté. Rodičia detí - astmatikov, srdciari – zobuďte sa. Stojí nám to za to?

Vážení, skutočne očakávam relevantnú odpoveď a to kde konkrétne na akom mieste je výstavba Tesca plánovaná, kde môžeme nájsť vizualizáciu projektu a samotný projekt, aké sú ďalšie plány „využitia miesta neurčeného na šport a kultúru“ po prípadnej výstavbe – príde LIDL?, príde IKEA?, BILLA?, čo ešte príde? atď. Skutočne nemám záujem bývať v obchodnom centre.

S pozdravom čoraz nekľudnejší občan mesta Martin


Popis plnenia:
Prvým krokom bola žiadosť investora o vydanie územného rozhodnutia, na základe čoho mesto upovedomilo všetkých účastníkov rozhodnutia. Výbor mestskej časti Ľadoveň sa stretol s občanmi, ktorých pripomienky boli prerokované, o čom je zverejnená zápisnica VMČ Ľadoveň na stránke www.martin.sk v sekcii mestské zastupiteľstvo. Čo sa týka samotného projektu, mesto Martin má zatiaľ len osadenie objektu na pozemkoch, ktoré investor odkúpil. Čo sa týka výstavby detských ihrísk, mesto Martin sa snaží v maximálnej možnej miere podporovať ich výstavbu. Samozrejme v rámci svojich finančných možností. Ide o prioritu, ktorou sa takisto zaoberajú aj samotné výbory mestských častí, ktoré majú na ich výstavbu vyčlenené financie.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky