titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
116

Pripomienka:
teplá voda a záturčie
pýtala som sa, prečo po 24 a pred 5 hod ráno netečie v záturčí teplá voda.Sranda, čo? Mam odkúpený byt I. kategorie. ale pokiľ viem je vypnuté celé záturčie- sídlisko. sme v dobe ľadovej, alebo treba TV?

Popis plnenia:
Vaša situácia nás veľmi mrzí, mesto Martin však nemá právomoc zasahovať do kompetencií dodávateľa tepla, čo je vo Vašom prípade spoločnosť Martico. Odporúčame Vám priamo sa obrátiť na svojho dodávateľa.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky