titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
115

Pripomienka:
Vraciam sa k Tescu na Ľadovni: dráždi ma fakt, že o výstavbe hypermarketu zas rozhodli páni poslanci, bez občanov. Nikde som nenašla nijaký dokument o tomto projekte, ani občania neboli dopredu informovaní, čo sa chystá, až keď už je projekt na svete. My, obyvatelia tohto sídliska, nemáme právo diskutovať o tom, či a kde nám postavia nejakú budovu??? Žiadam podrobné informácie o tomto projekte.

Popis plnenia:
Výstavba obchodného domu Tesco na Ľadovni bola prediskutovaná s občanmi prostredníctvom VMČ Ľadoveň, o čom existuje zápisnica z VMČ Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany. Túto nájdetena stránke www.martin.sk v sekcii mestské zastupiteľstvo - mestské časti. Projekt sa momentálne nachádza v štádiu podanej žiadosti na stavebné povolenie a je v konaní. Ďalšie obchodné centrá sa v danej lokalite neplánujú. Výstavba je vždy uskutočnená v súlade so schváleným územným plánom ako aj so Stavebným zákonom.

Dátum plnenia:
9.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky