titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
114

Pripomienka:
Prosím Vás kde nájdem informácie o plánovanej výstavbe Tesca na Ľadovni. Ďakujem.

P.S.
To už nemá so zdravým rozumom nič spoločné keď kľud prírody ideme vymeniť za vysvietenú barabizňu a exhaláty v okolí, v ktorej podobne ako v Priekope pravdepodobne nič nebude a bude treba chodiť aj tak do obchodných centier.
Na kieho boha nám bude ďalší hypermarket a ešte na takom mieste. Otázka na pisateľa pod pripomienkou 111. Naozaj ste už tak lenivý zodvihnúť prdel a ísť si nakúpiť do obchodných centier, ktoré majú na to ideálne miesto. To už skutočne musíme zastavať každý kúsok úrodnej pôdy a zničiť zeleň v okolí? Alebo tu ide opäť o závisť, že sa občania na Lermontovej, Kronerovej ulici môžu kochať pekným výhľadom na prírodu, kde sa to hemží faunou a je to zážitok najmä pre deti. Treba to okamžite zastavať, veď prečo by mali mať z toho pôžitok, keď ani iní nemajú.
Verím, že takéto sprosté nápady ako výstavba Tesca na Ľadovni vychádzajú len zo sprostých hláv, pretože so zdravým sedliackym rozumom to nemá nič spoločné.

Popis plnenia:
Milý pisateľ, obchodné stredisko Tesco bude stáť na pozemkoch, ktoré nie sú určené na žiadne športové či kultúrne vyžitie občanov mesta Martin. Z týchto dôvodov bolo vybraté práve toto miesto, na okraji obytnej zóny, pričom na sídlisku Ľadoveň pôjde o prvé komplexné obchodné centrum, o vybudovanie ktorého žiadajú už niekoľko rokov občania sídliska. Pri výstavbe centra budú rekonštruované chodníky na ulici Nade Hejnej a vybudované osvetlenie od odbočky na Ľadoveň II. až po obchodné centrum, čím sa zvýši bezpečnosť občanov. Pri plánovaní výstavby sme brali do úvahy aj možnosť postaviť obchodný dom mimo sídliska, ale ako najschodnejšie riešenie kvôli prístupnosti sa ukázalo práve dané umiestnenie. Projekt výstavby bol taktiež odsúhlasený Výborom mestskej časti Ľadoveň.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky