titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
112

Pripomienka:
Je pekné,že ste koncom januára vypílili stromy na ulici D. Michaelliho,ale prečo len niektoré?Zostalo ešte pár označených,ale nevypílených stromov na parkovisku.

Popis plnenia:
Rozhodnutím č. 16248/2010 zo dňa 13.9.2010 bolo vydané rozhodnutie na výrub stromov rastúcich na pozemku parc. č. KN 1930/1 v k.ú. Martin na Michaelliho ulici č. 1. Súhlasné stanovisko bolo vydané na výrub 2 ks stromov z dôvodu zatienenia bytov, na 4 ks drevín však bolo vydané zamietavé stanovisko. Nevieme presne identifikovať, ktoré vyznačené dreviny neboli vyrúbané. Pre bližšie upresnenie odporúčame spojiť sa so zamestnancom MsÚ Martin, ktorý má výrub drevín na starosti /tel.č.:0918 797131/a na mieste prejednať pripomienku.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky