titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
110

Pripomienka:
Chcel by som sa opýtať, prečo linka SAD Podháj II. má za deň 24 spojov, ale 40 vysvetliviek k tomu, nechápem !

Popis plnenia:
Milí pisateľ, príprava cestovného poriadku je v kompetencii SAD Žilina. Váš podnet im bude zaslaný a po objektívnom zhodnotení sa rozhodne o jeho zapracovaní. Z pohľadu cestujúceho je najjednoduchšie sa orientovať v intervalovom cestovnom poriadku ako je to vo veľkých mestách, kde je interval spojov na jednotlivých linkách stanovený pre pracovné dni a sobotu, nedeľu a sviatok. Takéto riešenie dopravy je oveľa drahšie z pohľadu nákladov a oplatí sa v dopravnom systéme, ktorý prepravuje veľké množstvo cestujúcich. Ďakujeme za podnet.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky