titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
107

Pripomienka:
Ako vieme poslednú dobu sa nedarí hokejovému klubu úspešne reprezentovať mesto Martin. A stále je dotovaný nemalou sumou z mestského rozpočtu. Veď len v roku 2010 bola poskytnutá v sume cca 74 686,31 EUR. Mesto by malo dotovať klub podľa úspešnosti. Bola by to motivácia hráčov hrať, a klubu platiť načas peniaze hráčom. Nechcem vyznieť ako anti-fanúšik, len chcem aby sa zlepšila herná atmosféra a neplatili sa zbytočné peniaze tam, kde sa stratia..A ušetrené peniaze by sa mohli poskytnúť na iné kultúrne a športové akcie v meste. Za preštudovanie a riešenie môjho podnetu vopred ďakujem.

Popis plnenia:
Dotácie sa poskytujú podľa pravidiel určených vo VZN mesta Martin č.63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ako aj schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Martin na roky 2010-2015. Oba dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke mesta Martin www.martin.sk. Takže uvedené pravidlá sa aplikujú aj v prípade poskytnutia finančných prostriedkov pre športové kluby, ktoré sú povinné 60% s poskytnutých finančných prostriedkov použiť pre účely mládežníckych vekových kategórií.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky