titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
106

Pripomienka:
Irituje je ma opäť hovoriť o Martine ako o transparentnom meste. Dôvod je v prerozdelovaní príspevkoch po povodniach. Niekto môže namietať čo my s tým, ale realizovalo to mesto Martin a nie MV. Kde je problém? Po povodniach aj v mojom okolí boli zisťované následky letných povodní. V celom dome i keď sme boli v ohrození sme dokázali za pomoci dobrovolných hasičov s Priekopy všetko ustrážiť za čo im aj teraz ďakujem. Tých pár kýblov vody, ktoré boli vytlačené popri základoch sme zvládli za 30 minút a vytlačenú spodnú vodu za jednu hodinu. Voda nám nič nepoškodila, maximálne omočila kolesá na uskladnených bicykloch. Pracovníčke ktorá zisťovala vzniknuté škody sme nič nenahlásili lebo by to bol hyenizmus voči ľuďom v Sklabini, Dračkovciach a pod. V súčasnosti sa tieto dávky vyplácajú a je zaražajúce, že vo svojom okolí zisťujem, že stačilo povedať že som mal nejakú škodu a bolo mi vyplatené 50 - 300 eur. Niekoho to až prekvapilo a nevedel čo s danou sumou a druhý argumentoval, že si ich zaslúži veď si musel kúpiť aj gumenné čižmi za 20 eur. Kde bola nejaká kontrola na zobjektivizovanie vzniknutých škôd? Kde sa stratila zásada tranparentnosti dôveruj ale preveruj.

Popis plnenia:
Milý pisateľ, Vaša negatívna skúsenosť s danou situáciou nás veľmi mrzí, ale v kompetencii mesta Martin bola len sumarizácia vzniknutých škôd, čo bolo ďalej na prehodnotenie poslané Úradu vlády SR. Úrad vlády mal v kompetencii prerozdeľovanie financií, čo sa týka vzniknutých škôd po povodniach. Ďakujeme za podnet.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky