titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
105

Pripomienka:
Podľa zákona 211/2000 vás žiadam o nasledovnú informáciu:
Podľa akých pravidiel sa rozdeľujú dotácie v Mestskom zastupiteľstve ?

Popis plnenia:
Dotácie sa poskytujú podľa pravidiel určených vo VZN mesta Martin č.63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky