titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
96

Pripomienka:
Dobrý deň, chcel by som sa len opýtať akým spôsobom sa dá dosiahnuť taká zmena v riadení mesta ako je to v Martine? Škoda len, že sa to nedá direktívne nariadiť pre správu všetkých veci verejných. Držím Vám palce a dúcham, že sa toho dožijem aj ja v našom meste. Smutný občan mesta Dolný Kubín.

Popis plnenia:
Milý pisateľ, ďakujeme za prejavenú podporu a uznanie. Projekt „transparentnosti“ je výsledok dlhodobej a koncepčnej práce pod súčasným vedením mesta Martin. Prvotným podnetom spustenia tohto projektu bol zámer súčasného primátora orientovať sa predovšetkým na občanov. Po nástupe do funkcie sa stretával s nespokojnosťou verejnosti, kde veľká časť vyjadrovala nedôveru v plnenie verejného záujmu aj keď bez podpory konkrétnych faktov často krát skôr z dôvodu nedostatočnej informovanosti. V roku 2008v spolupráci s Transparency International Slovensko boli preto rozpracované a zároveň postupne zavádzané do praxe zásady transparetnosti s cieľom sprístupniť čo možno najviac informácií dokonca aj nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z jednotlivých právnych predpisov. Výsledkom je účinnejšie monitorovanie, kompletentnejšie posudzovanie, reagovanie a pripomienkovanie diania vo verejnej správe.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky