titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
94

Pripomienka:
Bývam na Novákovej ulici a je to už asi pol roka, čo v jednom mieste zhruba v strede ulice, nesvietia v noci štyri pouličné lampy vedľa seba, dá sa povedať že je v tom mieste tma ako v rohu, hlavne keď prší. Chcel som napísať niekomu kompetentnému, ale neviem, na koho sa mám obrátiť, kto to má na starosti, pretože vo večerných hodinách chodí touto ulicou hodne ľudí. Hlavne teraz, keď je ráno a večer dlhšie tma, by bolo vhodné s tým niečo urobiť.
Chcel by som sa vám poďakovať, pokiaľ je vo vašich silách pre to niečo urobiť, pokiaľ nie aspoň poradiť alebo poskytnúť nejaký nejaký kontakt, kde sa môžem obrátiť.

Ostávam s pozdravom
Občan mesta Martin

Popis plnenia:
Milí pisateľ, Vaša pripomienka je preposlaná na Odbor komunálnych služieb, ktorý je kompetentný danú problematiku riešiť. Na ulici Novákovej sa často vyskytujú káblové poruchy z dôvodu prerušenia el. vedenia v podzemnej časti VO. Tieto sú priebežne odstraňované. Toho času na ulici Novákovej nie je žiadne porucha a verejné osvetlenie plní svoj účel. V prípade potreby je možné poruchu nahlásiť na Mestský úrad v Martine, p. Rovňáková, kontakt - Telefón: +421 434204246, Mobil: +421 918797132, mail maria.rovnakova@martin.sk.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky