titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
92

Pripomienka:
A ešte jedno možné riešenie problému bezdomovcov: Vychádzam z toho, že tento problém je skôr "sezónnou" záležitosťou.Na tento účel by pre prospech obidvoch aspektov mohlo slúžiť letné kúpalisko. Financie vložené do kontajnerov pre bezdomovcov by sa mohli vložiť do úpravy šatní a priestorov kúpaliska a celého jeho zveľadenia (zateplenia). Netreba pritom budovať sociálne zázemie, kuchyňu, prípojky energie, vody a pod. Dokonca by sa dala vybudovať kotolňa na biomasu, ktorá by mohla spaľovať hmotu získanú z údržby mestskej zelene. Na všetkom by sa tiež určitým dielom mohli podieľať aj naši "občania bez domova." Myslím, že pri rozumnom prístupe by letné kúpalisko týmto získalo. Leo Mišík

Popis plnenia:
Letné kúpalisko má celoročne prenajatý podnikateľský subjekt, do ktorého kompetencie nesmie mesto zasahovať. Vo Vašom návrhu by museli byť splnené veľmi prísne hygienické kritériá, čo sa týka ubytovania. V prípade kotolne na biomasu ide o investične veľmi náročný projekt, ktorý závisí od toho, akým smerom budú orientované výzvy na europrojekt. Máme záujem riešiť situáciu ľudí bez domova a pomôcť im. Napríklad existuje možnosť, kde by si z druhotných surovín vyrábali brikety na pálenie dreva, čím by sme ich chceli aktivizovať k práci. V každom prípade ide o veľmi dobrý nápad a podnet! Ďakujeme!

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky