titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
91

Pripomienka:
Organizujete E-aukciu na sanitárne kontajnery pre bezdomovcov a pritom sa dlhodobo bezúspešne snažíte prenajať priestory: 18. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici B. Bullu č.13 v budove bývalých detských jaslí o výmere 300 m² na prízemí a 200 m² na podlaží pre sociálne účely. Myslím, že mesto by takéto priestory v pohode mohlo využiť . Navyše v ponuke nebytových priestorov je viacej výmenníkových staníc, ktoré by sa dali prerobiť na "krízové" útulne pre bezdomovcov v prípade veľkej zimy. Tým, že by boli v meste - mohli by byť pod kontrolou polície. Myslím, že kontajnery sú veľmi zlé riešenie po všetkých stránkach - priestorovo, energeticky, trvácnosť, obsluha, siete a pod. Stála budova na tento účel by bola vyjadrením seriózneho záujmu mesta o problémy svojich skĺznuvších spoluobčanov a o jav, ktorý je a bude s veľkou pravdepodobnosťou súčasťou mestského života. Odsúvať toto tam kde to "nie je vidno" nie je riešenie - rôznych bunkových systémov máme v meste kopec ( Bambusky, Stavoindustria na bystričku a pod. S pozdravom : Leo Mišík ( prípadnú odpoveď prosím mailom)

Popis plnenia:
V januári 2009 boli pre bezdomovcov vytvorené ubytovacie podmienky na výmenníkovej stanici na Novákovej ulici. Situácia bola v tom období natoľko kritická ( silné mrazy), že si vyžadovala okamžité riešenie. Preto mesto nešlo cestou byrokratického postupu a situácia pre ľudí bez domova bola riešená okamžite nakoľko pre mesto je prioritnou ochrana života a zdravia. Dôvodom prečo bola výmenníková stanica zrušená bol nesúhlas zo strany občanov, ktorí spísali petíciu. Výmeničky sú vždy umiestnené pri obytných zónach s čím obyvatelia nesúhlasia preto sme zvolili alternatívne riešenie – stan pre bezdomovcov v areáli Amfiteátru. Momentálne je pre ľudí bez domova zriadené ubytovacie zariadenie na Kameni.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky