titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
90

Pripomienka:
V súlade so zákonom 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí mestské zastupiteľstvo určí a zverejní najneskôr 65 dní pred voľbami volebné obvody a počty poslancov. Podľa plánu práce MsZ z 26.8.2010 bod 15 mal primátor mesta predložiť návrh na schválenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ na r. 2011 - 2014. Medzi uzneseniami MsZ z tohto rokovacieho dňa som však žiadne k uvedenej problematike nenašiel. Aktívny odkaz som nenašiel ani na stránke mesta venovaný komunálnym voľbám 2010 ( http://www.martin.sk/index_old.php?s=1283162417 ). Kde môžem nájsť zodpovedajúce infornácie alebo uvedenú vec MsZ ešte neschválilo?

Popis plnenia:
Predmetný bod bude schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom dňa 22.9.2010 a výsledok zverejnený dňa 23.9.2010 na oficiálnej stránke mesta Martin.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky