titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
86

Pripomienka:
Dňa 12.4. som sa zučastnil vZaturči spolu s Vami zasadnutia kde ako domovy dovernik dal návrh na vybudovania protihlukovej bariery na ulici jankolu a Nahalku vedla cesty1/18 v smere Zilina-Poprad, doteraz som nedostal odpoved podla Občian.zákonníka,30dní a taktiež žiadam zastavit predaj parkovacích miest v Zaturči.

Popis plnenia:
Protihlukovú bariéru je povinný vybudovať, v prípade potreby a relevantných informácií, správca komunikácie 1/18, ktorým je IVSC Žilina. V prípade, že vznikne potreba, na základe nameraných hodnôt z dôvodu prekračovania hluku, vybudovania protihlukovej steny mesto vstúpi do rokovaní a zašle oficiálnu písomnú žiadosť. Čo sa týka plateného parkoviska ide o odsúhlasenie zo strany Mestského zastupiteľstva, nie primátora.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky