titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
84

Pripomienka:
Vážený pán primátor,
denno denne chodím do práce z Kmeťovej ulice smerom ku gymnáziu, ale to, čo vídavám posledné roky je zarážajúce. Po okraji lesoparku popri ceste je metrová žihľavá, prerastené divorastúce kríky a stromy (bazy, agáty, javory, atď) siahajú do polovice cesty a živé ploty v parku pod SNM sú kompletne prerastené takými istými burinami. V tejto sezóne lesopark nebol ani raz pokosený o prerezávaní ani nehovoriac.
Ďaľšou časťou, o ktorú sa nikto nestará je chodník smerom k Slov. národnej knižnici, popri ktorom rastie také husté a vysoké krovie, v ktorom sa združujú exibicionisti a bezdomovci, že je nepríjemné tade prechádzať.
Chcela by som sa opýtať, či je v meste Martin niekto kompetentný a odborne zodpovedný starať sa o mestské parky a zeleň vôbec. Alebo sa len do parkov posielajú ľudia, ktorí vykosia ledabolo trávičku a nič iné ich nezaujíma?
Okolie a prístup k národným pamiatkám si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť zo strany mesta, pretože mesto Martin nie je len pešia zóna a park na Hviezdoslavovej ulici.
Osobne si myslím, že kvalitná! údržba mestských parkov si nevyžaduje navýšenie finančných prostriedkov, len kvalitnejšiu prácu a dôkladnú kontrolu.

Popis plnenia:
Koruny niektorých drevín ako aj krovitých porastov presahujú z pozemku do okraja profilu komunikácie a tieto budú v najbližšej dobe orezané do takej miery, aby sa zvýšila svetelnosť prejazdov pod nimi. Komunikácia z Kmeťovej ulice smerom ku Gymnáziu je bezpečne prejazdná pre motorové vozidlá ako aj parkujúce vozidlá na nej.Pozemky, na ktoré v liste poukazujete nie sú evidované ako lesopark a nie sú vedené vo vlastníctve mesta. Na tieto pozemky tiahnuce sa od Národného cintorína až po Štátnu políciu nie sú založené listy vlastníctva, sú evidované iba v Pozemkovej knihe na fyzické osoby. Mesto Martin do takýchto pozemkov neinvestuje finančné zdroje, resp. iba časť nevyhnutne potrebnú na ich základnú údržbu. Lesopark ako ste ho pomenovali bol do konca júna 2010, 2 x pokosený spoločnosťou Brantner Fatra, čo je evidentne vidieť na terajšom trávnom poraste na ploche horičky. Vami spomínaný chodník od Kmeťovej ul. k SNK bol v 28. týždni v celej dĺžke očistený aktivačnými pracovníkmi , ktorí vyzbierali 7 vriec odpadu, najmä plastové i sklenené fľaše, konzervy, papiere a pod. Čistotu chodníka i celého lesoparku budeme v rámci možností priebežne monitorovať i za pomoci Mestskej polície, s cieľom zabezpečiť v danej lokalite poriadok a bezpečnosť pohybu chodcov. Ďakujeme za podnet.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky