titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
81

Pripomienka:
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, kedy investor OD Kaufland postaví ihrisko pre deti, ako ste to sľubovali počas výstavby tohto OD? V K2
sa malé deti absolútne nemajú kde hrať, chodíme s našou dcérou do parku na Sever, kde to jedno pieskovisko s jednou šmýkačkou a akási čudná preliezka tiež nie je postačujúce vzhľadom na množstvo detí, ale iste je to lepšie ako nič... Tiež chodievame do Sučian, kde je nádherné ihrisko súčasťou reštaurácie. Môžte mi prosím povedať, kedy sa aj naše deti budú mať kde hrať? Je smutné, že za obyčajným pieskoviskom musíme naše deti voziť niekoľko kilometrov. Tiež je smutné, že súkromná reštaurácia na takéto niečo našla prostriedky a mesto už niekoľko desaťročí nie... Dúfam, že naše deti sa toho ešte dožijú.
Ďakujem vám za odpoveď.

Popis plnenia:
Rekonštrukcia a obmena prvkov detského mobiliáru na ihrisku na Galandovej ulici je náhrada za zlikvidované ihrisko pri Kauflande. Bude dokončené do konca mesiaca júl 2010. Mesto Martin v posledných rokoch vybudovalo resp. zrekonštruovalo nasledovné detské ihriská: Na Ul. Sucháčkovej a Krónerovej */Ľadoveň/, Ul. J. Šimku /Jahodníky/, park Hviezdoslavov a vnútroblok Mudroňa /Stred/, park Dolinského /Priekopa/, Ul. Gándiho /Záturčie/ a niekoľko drobných prvkov detského mobiliáru v jednotlivých častiach mesta. Mesto plánuje aj v nasledujúcich rokoch pokračovať v budovaní detských parkov, pričom pri ich umiestnení úzko spolupracuje s poslancami za jednotlivé mestské časti.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky